pseudokomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na początku maja 1846 r. Marks, Engels i szereg innych członków „Komunistycznego Komitetu Korespondencyjnego” opublikowało „Okólnik przeciwko Kriegemu”, bezwzględnie potępiający pseudokomunistyczną propagandę H. Kriegego — niemieckiego „prawdziwego socjalisty”, który w 1845 r. wyemigrował do USA i wydawał tam pismo „Der Volks-Tribun”. W publikowanych na łamach tego pisma artykułach Kriege przedstawiał komunizm w charakterze nowej religii miłości, której zadaniem jest doprowadzenie całej ludzkości do braterstwa i szczęśliwości. Zwraca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo