pseudokonstytucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z wyjytkiem pierwszego okreslenia, ktöre mozna uznac za filozoficzny odpowiednik „totalitaritä”, pozostale pochodzy z art. a Carta del Lavoro84, faszystowskiej pseudokonstytucji spolecznej, b^dycej raozej ztoiorem deklaracji politycznych — na temat urzydzen panstwowych — niz zdan normatywnych, ktöre by powolywaly je do zycia i stanowily o ich funkcjach oraz gwarancjach prawnych dla obywateli. Costamagna poucza 82 We Wloszech od marszu na Rzym do „kryzysu awentynskiego”, w Niemczech od „Machtübernahme” do „Fritsch—Blomberg-Krise”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1974. Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. drugie popraw. i uzup., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.