pseudokosmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Docenienie kosmologii naukowej wymaga filozofii godnej swego imienia: umiłowania mądrości. Podobnie jak w innych rodzajach miłości tu także miłość zaczyna się od oczarowania, które z kolei jest autentyczne jedynie wtedy, gdy prowadzi do prawdziwej miłości swego obiektu, w tym przypadku miłości filozoficznej. Oczarowanie to nie wymaga owego pseudokosmicznego tła, na którym bazował projekt Aldousa Huxleya zmierzający do poparcia jego deterministycznej wizji historii ludzkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.