pseudooznajmienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Austin podkreślał, że wielu zdań oznajmiających (np. Chrzczą ten okrąt imieniem „Liberté”) używa się w pewnych znormalizowanych kontekstach nie do opisu stanu rzeczy istniejącego niezależnie od wypowiedzi, lecz jako integralnej części jakiejś czynności, wykonywanej przez mówiącego. Pozytywiści logiczni usiłowali kwalifikować takie zdania, jak Nie należy zabijać albo Bóg jest dobry, jako niesprawdzalne pseudooznajmienia. Pomińmy to, czy słusznie odmawiali im prawa do nazwy oznajmień opisowych. W każdym jednak razie nie uświadamiali sobie, że istnieje szereg zdań formalnie oznajmiających, które nie zasługują na nazwę emotywnych, ale o których tym bardziej nie można powiedzieć, że służą do rzeczywistych oznajmień...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.