pseudoparticipium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 32 Por. wyniki badań nad semantyką przymiotnika w funkcji określenia predykatywnego nie wydzielonego prozodycznie zawarte w mojej pracy doktorskiej pt. „Polski przymiotnik jako określenie predykatywne w zestawieniu z egipskim pseudoparticipium” (fragmenty drukowane w 1988, 1991)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1993. Studia semantyczne, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.