pseudopatriotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Times Square — to przedmiot dumy Nowego Jorku, jedna z głównych jego osobliwości. Jak się zdaje, mieszkańcy Nowego Jorku niczym się tak nie chlubią jak jego oświetleniem. Pompatyczna nazwa reklamowa ,,Wielka jasna droga“, nadana przez Amerykanów Broadwayowi, powstała głównie dzięki temu oświetleniu. Ale człowiek nie będący w niewoli amerykańskiego pseudopatriotyzmu doznaje na widok Times Square uczucia przygnębienia. Reklamy świetlne, migające, tańczące, skaczące po tym hałaśliwym placu, wywierają wrażenie bolesnej tortury stosowanej za pomocą neonu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasiljew, N. 1951. Ameryka od strony schodów kuchennych, wyd. 2, uzup., przeł. S. Garztecki, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.