pseudopejoratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) waniu relacji W— W2 oraz W1 — W2. Relacja W— W2 nie wymaga omawiania, gdyż kształtuje się tak jak na terenie metonimii, z tym tylko, że — ceteris paribus — w wypadku ironii wyrażenie W2 jest pejoratywne, W zaś pseudopozytywne, a w wypadku antyironii W2 — pozytywne, W zaś pseudopejoratywne. Z kolei właściwości relacji IW1—W2, specyficzne dla ironii oraz antyironii, wynikają z opisanych w obrębie stosunku W—Wlt powtarzanie więc ich opisu byłoby zbędne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.