pseudoprymitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ł Towarzyszka magicznych obrzędów człowieka z Piltdown; strażniczka, podobnie jak wszystkie religie pseudoprymitywne, przyćmionych wspomnień 0 „życiu za Kronosa”; od czasów sumeryjskich i thynickich utrwalana w dziełach takich jak „Sprawiedliwy z Babilonu” czy „Hymn do słońca”, mocno wreszcie złączona z wielkim złudzeniem ewolucji, poezja, namiętna pogoń za Rzeczywistością, zdaje się być, ponieważ porządkuje archetypy, powołana do tego, by przetrwać nie tylko naszą cywilizację mechaniczną, ale sam przestrzenio-czas...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miłosz, Czesław 1990. Prywatne obowiązki, wyd. 1 krajowe, Olsztyn : Pojezierze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.