pseudoprzedstawicielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) naszych oczach dwóch wrogich obozów: tego, który związany jest z cywilizacją drugiej fali i tego, który jest rzecznikiem trzeciej fali. Pierwszy za wszelką cenę stara się ochronić podstawowe instytucje masowego społeczeństwa industrialnego: społeczną komórkę rodziny, system masowej edukacji, wielkie korporacje, masowe związki zawodowe, scentralizowane państwo narodowe oraz ustrój rządów pseudoprzedstawicielskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Toffler, Alvin, Toffler, Heidi 1996. Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, przekł. J. Łoziński, Poznań : Zysk i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.