pseudotradycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) NASZ PROGRAM jąc się żadynymi przesądami i pseudotradycją. Uważamy za zbyteczne przekonywać różnych insynuatorów, że stosunek nasz do bieżącej literatury rodzimej będzie rzetelny, że nie tylko korzystać będziemy ze wszystkich zaofiarowanych nam nowości, o ile ujawnią wartość sceniczną, literacką lub społeczną, ale usilnie dążyć będziemy do powiększenia kadr dramaturgów polskich, ułatwiając dostęp do teatru nie uznanym jeszcze lub zgoła nieznanym pisarzom. Pod tym względem na pewno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.