pseudouzasadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żeniach psychologicznych. Można było darować Kartezjuszowi czy Hume’owi, którzy, wobec braku naukowej fizjologii i psychologii, zapełniali umysł człowieka o priori wymyślonymi mechanizmami. Lecz dziś takich racji nie ma. Dlatego te pseudouzasadnienia są pozbawione naukowej wartości, a stanowią jedynie socjologiczny przejaw odczuwanej wśród matematyków potrzeby, aby oprzeć swoje intuicje na jakiejś solidnej podbudowie. W swej treści sprowadzają się one w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.