pseudozagadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sama przez się znajduje się w ustawicznym ruchu. To, co w skali makrokosmosowej przedstawia się nam jako spoczynek ciał, jest tylko złudzeniem, które powstaje w naszych mało precyzyjnych zmysłach wówczas, gdy zespoły cząsteczek, jakimi są ciała makrokosmosu, znajdują się w stanie równowagi statystycznej. Z założenia, iż ruch jest nieodłączną właściwością materii, Rougier wyprowadził wniosek, że zagadnienie pierwszego motoru jest dziś pseudozagadnieniem. Pytać się ze sensem o pierwszy motor ruchu w świecie można było, według Rougiera, tylko przy dawniejszych poglądach na materię, gdy ciała uważano za nieruchome przez się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.