psychiczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kontakty zarówno panującej dynastii23, jak i duchowieństwa i rycerstwa polskiego z łacińską Europą, nie pozostają bez wpływu na recepcję pojęć i norm zachodnio-europejskiej cywilizacji i kultury w społeczeństwie polskim. Formująca się świadomość narodowa nabiera określonych cech psychiczno-kulturowych. Wspomniane zjawiska stały się zespołem obiektywnych czynników, które przyspieszyły proces formowania się świadomości społecznej, a w rezultacie wytworzyły naród polski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna, Dalewska-Greń, Hanna (red.) 1994. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo