psycho-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakład Akustyki i Teorii Drgań skupia swe badania przede wszystkim na problematyce psychologiczno-akustycznej, na zagadnieniu rozpoznawania cech indywidualnych głosu człowieka, na tematyce muzyczno-akustycznej, w szczególności na zagadnieniu oceny jakości elementów instrumentów lutniczych, wierności odtwarzania i jakości przetworników elektro-akustycznych. W zakresie psycho-akustycznych badań podstawowych opracowuje się aktualnie następujące tematy: ąuasistacjonarnośó przebiegów akustycznych względem pamięci ucha, słyszalnośó transjentów o obwiedni sin x/x, głośność sygnałów objętych maskowaniem resztkowym; w zakresie akustyki mowy - wyodrębnienie cech indywidualnych głosu oraz wpływ warunków zewnętrznych na możliwość jego rozpoznania, zastosowanie analizy autokorelacyjnej do badań nad cechami indywidualnymi głosu i inne. Wymienione wyżej tematy badań dotyczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matematyka 1971. Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1969), Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.