psycho-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zatrzymajmy się pokrótce nad tymi postulatami. Zarówno wiedza o skłonnościach psycho-biologicznych, jak i o aktualnych poglądach ludzkich służyć ma mu do racjonalizacji aktu pedagogicznego; w pierwszym wypadku chodzi mu o poznanie mechanizmu działań ludzkich, celem skutecznego oddziaływania na postępowanie ludzkie, w drugim zaś chodzi o dopasowywanie treści wszczepianych zaleceń do treści uznawanych przez ludzi wartości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo