psycho-literaturoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W stronę badań socjo- i psycho-literaturoznawczych skłaniają się w tej epoce również liczne prace porównawcze Aleksandra Brucknera, uczonego o bardzo wszechstronnym wachlarzu zainteresowań, obdarzonego wiedzą wręcz encyklopedyczną, autora m. in. Dziejów kultury polskiej (w 3-ech tomach) Dziejów lite...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.