psychoanaleptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) psychoanaleptyczne i psychodysleptyczne. W całości podział ten przedstawia się następująco: leki psycholeptyczne: nasenne (hypnoleptica): barbiturany i in.; neuroleptyczne (neuroleptica): fenotiazynowe, rezerpina (i tetrabenazyna) oraz butyrofenony, tioksanteny i in.; ataraktyczne (ataractica, tranąuillisantia, anxiolytica). Psychoanaleptyczne (psychoanaleptica): pobudzające (stimulantia); tymoanaleptyczne (thymoanaleptica); inhibitory MAO i in.; psychodysleptyczne (psychodysleptica). Podział szwajcarski (Angst, Póldinger) różni się nieco od powyższego: leki psychotropowe w szerszym sensie: nasenne i uspokajające, przeciw padaczkowe, przeciwbólowe, pobudzające (nooanaleptiea); leki psychotropowe właściwe: neuroleptyczne, ataraktyczne, antydepresyjne: tymoleptyczne (podwyższające nastrój), tymoeretyczne (podwyższające napęd); środki psychomimetyczne (halucynogeny, phantastica). Ostatnia grupa (psychodysleptyczne, psychomimetyczne,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.