psychobiografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Swoją Drogę Aragona Roger Garaudy zaopatrzył w podtytuł: „Od nadrealizmu do świata rzeczywistego”, łącząc psychobiografię poety ze studium historycznoliterackim. Najistotniejszą wartość mają w tej książce rozdziały traktujące szczegółowo o dziejach ruchu surrealistów, znanych u nas raczej niedokładnie — oraz ogólne informacje o poetach i pisarzach należących do rozmaitych ugrupowań i wyznających odmienne poglądy, którzy we Francji dwudziestolecia międzywojennego odegrali rolę mniej lub więcej zasadniczą. Dzięki bogactwu przytacza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.