psychobiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Estetyka wdzięku tna swą odrębną literaturę. Nie zagłębiając się w nią wcale, warto tu wskazać tylko na rozróżnienie podkreślane szczególnie przez niektórych estetyków (Lalo). Mianowicie, że nie należy mieszać ze sobą oceny o charakterze utylitarnym, dotyczącej wdzięku osobistego wykonawcy tańca, który jest jego cechą psychobiologiczną, ewentualnie emanacją jego charakteru, z oceną estetyczną, dotyczącą układu i wykonania utworu tanecznego, posiadających ewentualnie szczególne walory w’dzięku. W związku z tym trudno nie zacytować klasycznej już uwagi Spencera o wdzięku ruchu, utożsamionym zresztą z powabem lub pięknem ruchu 68)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo