psychochemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4) Następuje integracja nauk. Nauki społeczne, przyrodnicze i psychologiczne, ekonomiczne i pedagogiczne przenikają się wzajemnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zastosowanie wyników badań; jak np. w przypadku psychochemii, czy też ekonomiki oświaty. Ta ostatnia analizując efektywnośó zewnętrzną i wewnętrzną kształcenia, wykazuje zakres zgodności systemu szkolnego z potrzebami gospodarczymi i kulturalnymi kraju i w oparciu o przesłanki naukowe wytycza prawidłowe drogi jego rozwoju przy uwzględnieniu kierunków badań szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej Na drodze kształtowania postępu nauki i techniki wielką rolę mają do spełnienia szkoły wyższe jako instytucje szkoleniowo-badawcze dysponujące wielkim materiałem ludzkim w postaci wysoko kwalifikowanej kadry oraz środkami dydaktycznymi i bogatą aparaturą naukową. W związku z tym, przed dy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leja, Leon (red.) 1972. O postęp w dydaktyce szkoły wyższej. Praca zbiorowa, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.