psychodydaktyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FREEMAN [frpman] Frank Nugent, ur. 17 IV 1880, psycholog amer.; 1920-39 prof. University of Chicago, od 1939 prof. University of California. Zajmuje się psychologią rozwojową, gł. testami umysłowymi (mental tests), psychodydaktyką i teorią uczenia się; w pracach swoich przeciwstawiał się poglądom o wrodzoności inteligencji i stałości ilorazów —> inteligencji, stwierdził eksperymentalnie, na podstawie badań sierot przeniesionych w inne środowiska, że iloraz inteligencji zależy gł. od wpływów społ.; gł. prace: Teaching of Handwriting (1914), The Psychology of the Common...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.