psychodynamika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czynniki te są bardzo liczne i różnorodne, zaś ich badanie podejmuje się na trzech komplementarnych poziomach analizy. Poziomy te odpowiadają dyscyplinom naukowym (biologii, psychologii, socjologii), z których każda posiada swój własny język. Mamy więc czynniki biologiczne z ich interakcjami; cechy osobowości i pewną psychodynamikę; determinanty sytuacyjne, które nabierają swego pełnego znaczenia przez odniesienie do wartości, aspiracji, modeli i mitów charakterystycznych dla danego kontekstu społeczno-kulturowego.8 Innymi słowy, zachowania agresywnego nie należy postrzegać ani jako zwykłej projekcji jakiejś agresywności endogenicznej na zewnątrz, ani jako odosobnionej odpowiedzi na pewien szczególny aspekt środowiska (według czysto behawiorystycznej wizji rzeczy), lecz jako zachowanie charakterystyczne w sposób indywidualny — i ukształtowany historycznie — podjęte w celu zrozumienia i zinterpretowania różnych sytuacji oraz stawienia im czoła, aby nad nimi zapanować, wybierając strategię, która wydaje się właściwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Delumeau, Jean (red.) 1998. Uczony i wiara. Wy­znania ludzi nauki, przekł. J. Grosfeld, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.