psychodynamizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fizjologiczny odpowiednik uczuciowości wszystkich poziomów rozwojowych Mazurkiewicz widział w „psychodynamizmach piętrowych układu wegetatywnego”, który ma swoje przedstawicielstwo nie tylko na poziomie podkorowym — we wzgórzu i podwzgórzu — ale także w korze mózgowej (Mazurkiewicz, 1950, t. I, s. 188)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.