psychofonetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z introspekcją wiąże się psychologizm, którego nie przezwyciężone dziedzictwo dźwigają na sobie niektóre zwłaszcza działy nauki o języku, jak na przykład fonetyka i psychofonetyka (łącznie z tzw. fonologią), •mimo że właśnie fakty fonetyczne usposabiają do formułowania stwierdzeń możliwie nie zawierających interpretacji introspekcyjnej i stylizowanych raczej w duchu behavioryzmu. Fonetyka jest dyscypliną, w której...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.