publicystyczno-reklamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściowali teorię uważając ją za oznakę rewolucji w matematyce. Później natomiast zaczęli formułować liczne zastrzeżenia. Nie kwestionuje się w nich matematycznej poprawności ujęcia. Formalne piękno i spójność teorii są szeroko uznawane. Kwestionowana jest natomiast warstwa filozoficzna czy ideologiczna. Zarzuca się jej arbitralność, publicystyczno-reklamowy sposób ujmowania niektórych zagadnień, nikłe walory predykcyjne42. Teoria naukowa powinna nie tylko satysfakcjonować swym estetycznym pięknem, lecz również przewidywać istnienie nowych zjawisk. Tymczasem u Thoma nowy język bardziej satysfakcjonuje estetów niż miłośników prognoz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Życiński, Józef 1983. Język i metoda, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.