purusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niestety, jeżeli chodzi o sprawy administracyjno-państwowe, niewiele możemy się z nich dowiedzieć. Wspomina się tu wprawdze parokrotnie o całej, szeroko rozbudowanej hierarchii urzędników, o „radżukach", „puruszach", „mahamatrach" i „dharmamahamatrach" — tych ostatnich powołanych do swych zajęć specjalnym rozkazem królewskim, ale na czym polegały ich funkćje i jaki był zakres ich działania, trudno określić. Z instrukcji, jakie Aśoka daje tym swoim urzędnikom, wywnioskować można, że spełniał; on-; rolę sędziów oraz pilnowali przestrzegania i poszanowania zasad Dharmy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.