pyrronista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słynny matematyk współczesny, Jakub Peletier, jest jego dobrym znajomym; od niego dowiaduje się między innymi, że twierdzenia i dowody geometryczne przeczą nieraz doświadczeniu, jak widać to na przykładzie dwóch linii (asymptot), które się do siebie zbliżają, ale nigdy się ze sobą nie zetkną. Montaigne widzi w tym jeszcze jedno świadectwo niepewności naszych twierdzeń; przypomina, że pyrroniści cały swój wysiłek wkładali, by obalać świadectwo zmysłów i doświadczenia dowodami rozumowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
de Montaigne, Michel 1985. Próby. T. 1-3, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.