pytajny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdania identyfikujące występują nie tylko w formie twierdzącej, są to również zdania pytajne. Świadomie zadawane pytania: Go to jest** występują już w wieku 1 i l/2, bardziej szczegółowe, z użyciem czasownika nazywać się: Jak się nazywać pod koniec 2. roku życia. Pojawiają się też pytania Co to jest? w znaczeniu 'Co to znaczy’: A co to jest rondeU, A co...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.