pytanie-antyteza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oto Principium individuationis, drugi człon „majowego” tryptyku i pytanie-antyteza, dopełniające tezę, jaką jest status creaturae, wyrażony stwierdzeniem: „Nie pragnę pociech żadnych...” Sumują się one w syntezie, głoszącej, iż „ipsa intermindbilis est vita”. Nic to nowego w ogólnofilozoficznej postawie poety, a jednak młodzieńczą świeżością i nowością tchną wszystkie wiersze zbioru. Mówi o nich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.