pytanie-dezyderat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I na tym pragniemy zaniknąć nasze pytania-dezyderaty bardzo ramowe i niefachowe, ale wynikłe z tzw. bardzo pilnego zapotrzebowania społecznego z jednej strony, a z pewnych obserwacji i doświadczeń doznanych w Polsce i tu — z drugiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.