pytanie-echo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pytanie, jakie miejsce zajmuje dlaczego w strukturze zdania polskiego. Jeśli roboczo zdanie z co najmniej jednym zaimkiem pytajnym nazwiemy zdaniem otwartym, to okazuje się, że nie można do zdania otwartego dołączyć dlaczego jako elementu pytaj nego. Ponadto nie jest możliwe pytanie-echo z zaimkiem dlaczego, * Janek umarł dlaczego? Należy zatem wnioskować, że dlaczego posiada następującą cechę subkategoryzacji: + Pro; + S/a, gdzie a jest członem nieobligatoryjnym [+wh] S i symbolizuje nie tyle zbiór kategorii syntaktycznych, co funkcji syntaktycznych, a mianowicie okolicznik przyczyny i celu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.