pytanie-filtr

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cincinnati. Udowadniają oni, że wśród wielu źródeł zagrożeń dla prawdziwości wyników badań opinii poczesne miejsce zajmuje kwestia tzw .pytań-filtrów zadawanych respondentom. Typowe takie pytanie to „Masz własne zdanie na dany temat czy nie?” Autorzy pokazują, że spo¬ sób konstrukcji pytań filtrujących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.