pytanie-prośba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chłop odszedł, autobus ruszył, pasażerowie wrócili do rozmyślań o sprawach, które załatwią w Warszawie, a ja się nie mogłam oderwać od trawienia wstydu własnej porażki. Jak doszło do tego, że językoznawca, choćby nie był dialektologiem, zabłąkał się tak daleko w gąszcz problemów czysto językoznawczych — nie chcę powiedzieć: w las drzew transformacyjnych, bo nigdy się sama aktywnie takim leśnictwem nie zajmowałam i nie mam zasług na tym polu, że pytanie-prośba sformułowane w jego własnym języku zabrzmiało jak tekst w języku obcym!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.