pytanie-stwierdzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A teraz o pytaniach-stwierdzeniach spojonych z pytaniami upewnienia. Pierwszy człon takiegopytania-sklejki funkcjonuje jako pytanie tylko dlatego, że przekonuje nas o tym człon drugi, który swoją pytajną intonacją nasyca jakby i pierwszy człon19. W izolacji człon pierwszy tej sklejki byłby zwyczajną asercją. Por. Wy takie pozasypiane dzisiaj jesteście, tak Dorotka ? (PK66); Ty mówiłeś, że za grubo nakrojona cebula, tak? (PK56 7 ) 20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.