pytanie-temat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściowania. Czwarte miejsce zajmują u Jefimowa pytania wymagające wartościowania, u Grochowskiej — pytania wymagające umiejscawiania omawianych wydarzeń na mapie, a w pozostałych dwóch przewodnikach — pytania wymagające przypomnienia materiału faktograficznego. Tak więc w analizowanych przewodnikach uprzywilejowane są na ogół pytania-tematy, pytania wymagające określania przyczyn, pytania wymagające przypominania materiału faktograficznego i pytania wymagające wartościowania. Pozostałe ro- 87...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szybka, Czesław 1963. Dobór i układ treści w podręcznikach historii dla szkoły średniej, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.