pytanie-wątpliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nasuwa się pytanie-wątpliwość. Jeżeli ambalaż jest tworzywem, motywem przetwarzanym w sztuce, rekwizytem teatralnym, chwytem artystycznym, kolejnym terminem bliskim metaforze i symbolowi, określeniem metody, pracy twórczej, to czy nie mamy tu do czynienia ze swoistą mistyfikacją? Został wprowadzony termin wsparty manifestem artystycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcicka, Zofia, Urbański, Piotr (red.) 1996. Kłamstwo w literaturze, Kielce : Szumacher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.