pytanie-zagadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych szczególnych problemów oraz rodzajów literackich popularnych w tej grupie czytelniczek. Pytania-zagadnienia były tak sformułowane, by zmusić rozmówczynie do uświadomienia sobie (nierzadko po raz pierwszy) swego stosunku do książki. Sprawa nie była prosta, bowiem ten typ czytelnika nie ma zwyczaju analizować swych przeżyć, a tym bardziej mówić o nich. Niemniej we wszystkich niemal wypadkach udało się nam nawiązać bezpośredni kontakt, a co za tym idzie, uzyskać szczere i w miarę możliwości wyczerpujące odpowiedzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.