pytanie-zarzut

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z różnymi wariantami bądź rozwinięciami powyższych pytań-zarzutów zetknęliśmy się już rozpatrując antyrelatywistyczne argumenty Putnama - z jednej strony, zaś Davidsona-Rorty’ego - ze strony drugiej. Ten pierwszy kładzie nacisk na to, że odmienność schematów pojęciowych nie musi bynajmniej prowadzić do «niewspółmierności», natomiast Rorty z Davidsonem nalegają na porzucenie samej idei schematu pojęciowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.