qualisignum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indeks pojęć 216, 219-222, 224, 228, 234-235, 238, 241, 248, 256-257, 262-263 przedmiot 14-15, 17-21, 26-27, 29, 39, 41-43, 46-47, 55-56, 58, 63-64, 66-69, 72-73, 79-84, 86, 88, 90-92, 94-96, 100-101, 111-112, 115-116, 119, 125-128, 131-135, 137-145, 148-153, 155-157, 159-171, 174180, 182-184, 186-187, 189, 191195, 197-201, 204-207, 212-213, 219, 221, 225-227, 230, 232-238, 240, 242, 244, 248-249, 252-253, 255-257, 260-263 przekonanie 12, 15, 17-18, 24-25, 28, 30, 36, 38-39, 41, 46, 65-67, 77-79, 81, 83, 88, 91, 103, 119, 122, 128, 202, 207, 219-220, 238, 240-241, 245, 261 qualisignum 126, 138 realizm 11, 13-14, 19, 21, 29, 36-37, 44, 89, 93, 193, 254 remat 128, 139-145, 149, 165, 173 reprezentacja 8-9, 43, 66, 94, 111, 132, 149-152, 160, 163-164, 166169, 172-173, 196, 198-199, 201, 203, 205, 235, 249-251, 254, 257, 259, 261 reprezentamen 131, 137, 149-151, 154, 159, 165, 167, 205, 249, 252253, 255, 261-262 samoświadomość 63-65, 224, 251 sensualizm 25, 36 sinsignum 126-127, 137-138, 142-145 symbol 83, 127, 139, 143, 145, 148, 151, 153, 159-163, 167, 170, 172173, 175-176, 199-201, 205, 242, 244, 252, 253, 254, 256-257 triada 9, 94-95, 119-120, 123, 135, 149, 161, 164, 191, 224, 230, 242, 245-249 triadyczna relacja 124-125, 134-137, 149, 174, 177, 184, 205, 238-240, 262 Trzecie 9, 42, 53-54, 90, 119, 121, 123-125, 134-137, 149, 212, 214, 223, 234-235, 238, 240, 242, 249252, 254-255, 258-263 wątpienie 46, 57, 77, 79, 99, 120, 238 znak 8-9, 15, 17, 21-23, 25-26, 29, 34, 130-134, 137-144, 146, 150-153, 155, 159-163, 165-166, 168, 174, 176-182, 186-189, 198-199, 201, 235, 240, 242, 244, 249, 254, 256, 261-262 znak ikoniczny 144, 151-154, 156, 158, 160, 163, 166, 242, 244, 252253 znak wskaźnikowy 153-158, 160, 163-164, 169, 172, 175, 198-199, 201, 205, 242, 244, 252-253...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Peirce, Charles Sanders 1997. Wybór pism semiotycznych, przekł. R. Mirek, A. J. Nowak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.