quasi-żywotny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy z tych, co dyskutowali ze mną o tych sprawach, utrzymywali, że maszyny nigdy nie zdołają rozwinąć się w żywotne, lub quasi-żywotne istoty, bowiem nie posiadają one systemu rozmnażania, ani też nie jest prawdopodobne aby go kiedyś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.