quasi-żywy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponadto panteistyczny pogląd na świat sprzyjał także i u niego takiemu myśleniu na temat wszechświata, jak gdyby był on quasi-żywym organizmem4. Arystoteles odczuwał zatem wielką pokusę, aby mówić o ruchach wielkich i małych części wszechświata jako o kierowanych przez “wolicję”. W rezultacie język Arystotelesa może być słusznie określony,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.