quasi-adaptacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tacyjnej lub quasi-adaptacyjnej)107; włączenie do równania współczynników stochastycznych i zmiennych lub obydwu wariantów jednocześnie 108  *; wprowadzenie heteroscedastyczności (różnych wariantów) 1(>9; estymacja równań z warunkami brzegowymi parametrów w postaci równości lub nierówności 110...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.