quasi-agens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 21 Por. interpretację B. Bojar i A. Wojtasiewicza (O różnych znaczeniach czasownika pisać, Por J 1971, z. 1, s. 20): To pióro nie pisze. Ta maszyna pisze, ale tamta nie. Autorzy widzą w tych zdaniach instrument w pozycji nominalnej, który nazywają quasi-agensem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.