quasi-akt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pratt przeciwstawiając się, reprezentowanej na przykład przez Ohmanna, wizji literatury jako mimesis, jako serii quasi-aktów mowy, która — jej zdaniem — zakłada ich wolność od kontekstu, nalega na uznanie, że dla powstania wypowiedzi literackiej konieczne są warunki kontekstualne w nie mniejszej mierze niż przy innych wypowiedziach i że również pod tym względem nie ma tu żadnych ostrych granic82...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.