quasi-aktor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku plotki albo nauczania komunikacja zachodzi na poziomie zbiorowości w nieco inny sposób: zbiorowość nie jest quasi-aktorem procesu komunikacyjnego — podmiotem czy adresatem działań komunikacyjnych, lecz niejako terenem czy uniwersum, w którym się ten proces rozgrywa. Dana wiadomość lub pogląd dociera do zbiorowości przez krążenie i wymianę komunikatów w obrębie zbiorowości, a nie przez odebranie komunikatu z zewnątrz — jak w przypadku masowej dyfuzji albo propagandy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lalewicz, Janusz 1985. Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.