quasi-algebraiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako rozwiązanie Harris proponuje zespół quasi-algebraicznych formuł. Niewtajemniczony czytelnik nie powinien przerażać się ich ezoterycznym wyglądem. Znaczna ich część da się łatwo przetłumaczyć na język zrozumiały dla większości z nas, chociaż ’ Jest to jednocześnie tytuł jego książki: String Analysis of Sentence Structure...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heinz, Adam 1988. Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.