quasi-antonim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) między którymi zachodzę relacje semantyczne nazywane za pomocę tych pojęć. Jak wynika z głównych tez skryptu, nie akceptujemy używanych przez Apresjana pojęć quasi-synonimu, quasi-antonimu i quaei-konwersu. Pojęcie hiponimii zostało spopularyzowane w literaturze semantycznej przede wszystkim przez 3. Lyonsa (1975), (1977)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej 1982. Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.