quasi-antynomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta quasi-antynomia nie jest jednak groźna: braki w wypowiedziach Smitha uzupełnia socjologiczna teoria, to znaczy to, co socjolog wie o działaniu procesów społecznych, wie z góry, a priori (jeśli jest wielkim teoretykiem) lub wie z doświadczenia, przez analogię z prostszymi zjawiskami, z tym, co zaobserwował przy innej okazji. Teoretyk wie, że praca przy taśmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.