quasi-apozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. Uryson (1978). Bogacki (1973:29—54) za apozycyjne uważa tylko konstrukcje zhierarchizowane, ale przy ustalaniu hierarchii członów wykorzystuje kryteria formalne i semantyczne (określania). Konstrukcje niezhierarchizowane typu pan Kowalski, Jan Kowalski, Ryszard Lwie Serce nazywa quasi-apozycyjnymi (por. też T. N. Molośnaja /1975:43—44 i 98/)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.