quasi-argument

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozostałe wypadki użycia predykatywnego grup imiennych nazywa Topołióska quasi-argumentami i są tu wyróżnione dwa typy: a) nazwa wskazuje na jakiś element zbioru (lub cały zbiór): Kupiłam sobie torebkę, Sięgnęłam do torebki, Podeszła do okna, Szyje garnitury, i b) nazwa wskazuje na klasę, nazywa gatunek, o którym orzeczony jest predykat w zdaniu ogólnym typu: Mucha ma dwa skrzydła. Interpretacja obu tych wypadków, a zwłaszcza pierwszego, nasuwa wiele uwag...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.